Inloop vanaf 18.00 uur, starttijd 18.30 uur en eindtijd 21.00 uur.

Vertrouwelijkheid in de praktijk van de arbeidsmediation

Ongeveer de helft van de collega's heeft een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben wij literatuuronderzoek gedaan. Op 21 juni zal Anita Regout met ons de eerste uitkomsten delen.

Vertrouwelijkheid is 1 van de pijlers, zo niet de belangrijkste pijler, waar mediation op rust. Hoe pakt dit uit in de praktijk?

Wordt er bijvoorbeeld in de verschillende fasen van het mediationproces verschillend met de geheimhouding omgegaan en zo ja, hoe? Waar zit dat hem in en hoe gaan wij er als arbeidsmediators mee om?

Wat voor schendingen van vertrouwelijkheid maken we mee in de praktijk?

We beogen een interactieve uitwisseling van lastige situaties en dilemma's rondom de vertrouwelijkheid vanuit jullie eigen praktijk.